Ħlas ta' Ċitazzjonijiet
Iċ-ċitazzjonijiet mogħtija mill-Gwardjani Lokali kif ukoll dawk mogħtija mill-Pulizija jew uffiċċjali tal-MEPA jistgħu jitħallsu fl-uffiċju tal-Kunsill. Il-ħlas jista' jsir permezz ta' flus "cash", biċ-ċekk jew "on-line" fuq http://www.les.gov.mt.


Ħlasijiet ta' Kera
Il-ħlasijiet tal-kera ta' proprjeta` tal-Gvern jista jsir fl-uffiċji tal-Kunsill fi żmien 21 ġurnata mid-data tal-kont. Il-ħlasijiet jistgħu isiru wkoll b'ċekk, brank draft jew money order fir-Revenue Collection Section tad-Dipartiment ta' l-Artijiet. Dawn iridu jkunu pagabbli lill-Kummissarju ta' l-Artijiet. Id-Dipartiment ta' l-Artijiet ma jaċċettax ħlasijiet "cash" u ma' kull pagament irid jintbagħat il-kont oriġinali.

Kemm-il darba ikun hemm problema rigward xi kont, wieħed jista' jżur l-uffiċċju tad-Dipartiment ta' l-Artijiet bejn it-Tnejn u l-Ġimgħa (mit-8:00am sa' nofsinhar) jew iċempel fuq 21224016/7; 21242047/8 jew 21235269.