Kunsilliera eletti fl-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali mill-1994 sal-2007

Aquilina Carmelo 1994 1998 2001  
Aquilina Innocent (Vince) 1998      
Aquilina Karol 2004 2007    
Azzopardi Nicholas 1994      
Bonello Nicholina 1994      
Borg Anthony (Tony) 1998      
Borg Karl 2004      
Buhagiar Eusebio 1998      
Camilleri Joseph 1994 1998    
Cassar Nicholas 2001 2004    
Debattista John 1994      
Farrugia Angelo 1994      
Farrugia Joseph (Beppe) 2001 2004    
Farrugia Norbert 2001 2004 2007*  
Mallia Anthony  1998      
Micallef Emanuel 1994      
Musumeci Robert 1998 2001 2004 2007
Psaila Rita 2007 2007    
Sammut Joe  2008**      
Tanti Jesmond 2007      
Vassallo Mark Anthony 2001 2004 2007  

* Irriżenja 2008

** Elett permezz ta' elezzjoni każwali fl-2008

 

 

Sindki 1994 - 2009

1994 Farrugia Angelo PN
1998 Aquilina Carmelo (Nenu) PN
2001 Musumeci Robert PN
2004 Musumeci Robert PN
2007 Musumeci Robert PN